Nove mjere zaštite: Zabrana rada većine trgovinskih objekata, obustava taksi usluga

Nove mjere zaštite: Zabrana rada većine trgovinskih objekata, obustava taksi usluga

Stari Bar otkrijte očaravajući spoj istorije i lepote

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 500 eura. Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom https://taxi-travel.me/ licu novčanom kaznom u iznosu od 300 eura do 1.200 eura. Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 300 eura do 2.000 eura.

‘There’s no transportation for anybody’: Torrance Taxi opens in … – muskokaregion.com

‘There’s no transportation for anybody’: Torrance Taxi opens in ….

Posted: Wed, 17 Aug 2022 07:00:00 GMT [source]

Obrazac i način unošenja zabrane iz stava 8 ovog člana, propisuje Ministarstvo. 10) se za vrijeme boravka u Crnoj Gori kreće u stranoj policijskoj ili stranoj carinskoj uniformi van slučajeva propisanih članom 205 ovog zakona. 14) se ne služi ličnim imenom koje je upisano u ispravi iz člana 145 stav 1 ovog zakona. Član porodice imaoca EU plave karte kome je odobren privremeni boravak u svrhu spajanja porodice može se zaposliti u Crnoj Gori, u skladu sa ovim zakonom. Imalac EU plave karte koji u prve dvije godine boravka u Crnoj Gori promijeni poslodavca, dužan je da u roku od osam dana od dana prestanka radnog odnosa kod prvog poslodavca, Ministarstvu podnese zahtjev za izdavanje nove EU plave karte.

O STRANCIMA

O zahtjevu iz stava 2 ovog člana odlučuje se u skladu sa članom 186 ovog zakona. Zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se Ministarstvu u skladu sa članom 185 ovog zakona, najkasnije 30 dana od dana ulaska u Crnu Goru. taxi bar montenegro O zahtjevu za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana, odlučuje se u roku od tri mjeseca od dana predaje urednog zahtjeva. Na podnošenje zahtjeva iz stava 1 ovog člana primjenjuju se odredbe člana 89 ovog zakona.

https://podgorica.taxi/

Na odlučivanje o zahtjevu za izdavanje dozvole za stalni boravak lica iz stava 1 ovog člana primjenjuje se član 171 st. 2 do 8 ovog zakona. Zahtjev za izdavanje dozvole za stalni boravak državljanin države članice Evropske unije podnosi lično Ministarstvu u mjestu boravka, na propisanom obrascu. Dozvolu za stalni boravak izdaje Ministarstvo, uz prethodno mišljenje Agencije i policije o postojanju smetnji iz razloga nacionalne, odnosno unutrašnje bezbjednosti iz člana 88 stav 2 ovog zakona. O postojanju razloga za prestanak važenja dozvole za privremeni boravak i rad iz stava 1 tač. 2 do 6 ovog člana, policija, inspekcija rada, poslodavac i drugi organi koji u okviru svoje nadležnosti mogu utvrditi postojanje tih razloga, dužni su da obavijeste policiju. Ako podnosilac zahtjeva za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad ne preuzme dozvolu najkasnije u roku od pet dana po isteku roka određenog u potvrdi iz člana 79 stav 5 ovog zakona, smatraće se da je odustao od zahtjeva.

SNIMAK SA PLAŽE U CRNOJ GORI ZGROZIO LJUDE! Lavina komentara na mrežama – “Mislila sam da smo mi divljaci” (VIDEO)

Prevoznik može dovesti stranca na granični prelaz ili na teritoriju Crne Gore ako stranac ispunjava uslove iz člana 9 ovog zakona. Državljani određenih država mogu da ulaze u Crnu Goru i sa važećom ličnom kartom koju je izdao nadležni organ druge države, odnosno drugom ispravom na osnovu koje se može utvrditi njihov identitet i državljanstvo, u skladu sa međunarodnim ugovorom ili propisom o viznom režimu iz člana 14 stav 2 ovog zakona. Stranac može ulaziti, https://podgorica.taxi/ kretati se i boraviti u Crnoj Gori sa važećom stranom putnom ispravom u koju je unesena viza ili važećom stranom putnom ispravom uz koju ima dozvolu za privremeni boravak, dozvolu za privremeni boravak i rad, odnosno dozvolu za stalni boravak, ako ovim zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drukčije propisano. Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i fizičko lice koje pruža usluge smještaja novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 500 eura.

Montenegro and Rhodes offer beautiful beaches, mountains and food – so get booking your summer hol now… – The US Sun

Montenegro and Rhodes offer beautiful beaches, mountains and food – so get booking your summer hol now….

Posted: Sat, 01 Oct 2022 07:00:00 GMT [source]

No Comments

Post A Comment